Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"

ul. 6-go Marca 1
86-300 Grudziądz

Tel.: 504 991 262

rawelin.gdz@wp.pl
Odwiedziny na stronie:

000152528

Aktualności

MAJÓWKANA CTG

2019-04-19

DZIEŃ OTWARTY CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ 3 maja
oraz
ZDOBYWCA CYTADELI 4 maja
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zapraszamy wszystkich bez wyjątku na tradycyjny piknik militarny organizowany przez: 13. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Urząd Miejski i Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne RAWELIN. Bramy Cytadeli będą otwarte, dla wszystkich chętnych bez wyjątku, w godzinach od 11.00 do 15.00. Tradycyjnie już na zaproszenie Komendanta 13. WOG zaprzyjaźnione jednostki z garnizonów: Grudziądz, Brodnica, Chełmno oraz OWT Grudziądz wystawią niektóre elementy uzbrojenia i wyposażenia, w tym broni zabytkowej. Na majdanie swoje obozy rozbiją grupy rekonstrukcji historycznej w sile ponad 40 osób. Klub Strzelecki KS Combat ze Złotowa rozwinie strzelnicę z broni pneumatycznej. Po wyznaczonym do zwiedzania terenie (brama główna, majdan, Sucha Fosa, bastion III, korona Wielkiego Magazynu, podziemny chodnik komunikacyjny) można się poruszać samemu lub skorzystać z obecności i wiedzy przewodników. Z dostępnego w tym dniu punktu widokowego zlokalizowanego na koronie Wielkiego Magazynu będzie można rzucić okiem na panoramę Wisły i zajrzeć na drugi brzeg na piękną ziemię kociewską. Około godziny 12.00 rozpocznie się koncert Grudziądzkiej Orkiestry Dętej. Dla najmłodszych przygotowaliśmy 1000 biało-czerwonych chorągiewek.
Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się sprawnością i odwagą na ściance wspinaczkowej oraz w polowym parku linowym
Będzie można poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem wojskowych ratowników medycznych.
Swoje stanowiska promocyjne wystawiają służby mundurowe oraz zaprzyjażnione zakłady przemysłu zbrojeniowego.
Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem całej imprezy czuwać będą funkcjonariusze: OWC , Żandarmerii wojskowej, Straży miejskiej i Policji.
Dla zmotoryzowanych udostępniony będzie parking wewnętrzny.
Wstęp wolny.
W punkcie aprowizacyjnym do nabycia okolicznościowe pamiątki, grochówka wojskowa z wkładką.
Urząd Miejski wsparł organizację festynu dotacją finansową.
Zapraszamy serdecznie na majówkę do Grudziądza i na Cytadelę.

4 maja rozpoczynamy tegoroczny cykl zwiedzania w ramach akcji Zdobywca Cytadeli.
ZDOBYWCA CYTADELI 2019
- czyli zwiedzanie bez konieczności wcześniejszego ubiegania się o zgodę, odpłatne
Bardzo ważne!! Oferta skierowana tylko do obywateli polskich!!!!
Od 4 maja do 31 września, w każdą sobotę, osoby indywidualne i rodziny zapraszamy na akcję "Zdobywca Cytadeli".
Nie potrzeba wcześniejszego zgłaszania ani rezerwowania terminu. Jest to oferta skierowana do osób indywidualnych, rodzin, kilkuosobowych grup niezorganizowanych.
Należy przybyć w sobotę najpóźniej kilkanaście minut przed godziną 11-tą, z dokumentem tożsamości ze zdjęciem przy bramie głównej na ul. Czwartaków.
Po wpisaniu się na listę uczestników i dokonaniu opłaty logistycznej w wysokości pełnej 12,00 zł lub zniżkowej 8,00 zł, punktualnie o godzinie 11.00 przewodnik zabierze Państwa na 2,5-godzinną wycieczkę po Cytadeli. Wynagrodzenie przewodnika pokrywa Stowarzyszenie.
NIE MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ !
Trasa obejmuje rejony: Brama Górna, Rawelin I, Sucha Fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.
Wskazany ubiór i obuwie turystyczne oraz latarki.


Inne informacje na temat możliwości zwiedzania : www.rawelin-grudziadz.pl

SEZON 2019

2019-03-11

Na naszej stronie w zakładce " Jak zorganizować wycieczkę ?" znajdziecie wszystkie informacje dotyczące zwiedzania w sezonie2019. Czekamy na wybudzenie się nietoperzy -mamy nadzieję,że z końcem marca będziemy mogli zainaugurować tegoroczną edycję zwiedzania. W naszym kalendarzu na ten rok mamy już rezerwacje ponad 10 wycieczek.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

2019-03-11

W0JSKOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – EDUKACYJNE „RAWELIN”
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 Członków Stowarzyszenia
Data : 03 kwietnia 2019 roku godzina 16.00
Miejsce : Klub Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz , ul. A. Walentynowicz 1 ( d. 6 Marca)
Porządek WZS :
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Wybór przewodniczącego WZ
3.Sprawozdanie z działalności za rok 2018
4.Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania z działalności
5.Sprawozdanie finansowe za rok 2018
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018
7.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
8.Głosowanie nad zatwierdzeniem Sprawozdania finansowego za rok 2018
9.Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2018
10.Dyskusja
11.Zebranie składek ( 5 zł za rok )
12.Plan działania na rok 2019
;-)
14.Zakończenie WZ.


Zarząd WSK-E RAWELIN

P.S.Mile widziane zapał do pracy i dobry nastrój.

Kapsula pamięci list do potomnych

2018-11-07

Zapraszamy wszystkich, aby w dniu 11 listopada podczas Dnia Otwartego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz przekazywali nam swoje zdjęcia ( koniecznie opisane), które chcieliby zostawić w naszej Kapsule pamięci. Kapsuła zostanie ukryta na Cytadeli , mamy nadzieje , ze kiedyś za kilkadziesiąt , a może kilkaset lat nasza wiadomość dla potomnych zostanie przez nich odnaleziona.

11 listopada 2018

2018-10-25

KOMUNIKAT 11 listopada 2018. Cytadela Twierdzy Grudziądz


Dzień Otwarty Cytadeli- festyn
miejsce : ul. Czwartaków 3 Grudziądz
czas : 11.11.2018 w godzinach od 11.00 do 15.00
zapraszamy wszystkich chętnych wstęp wolny*


Tradycyjnie już zapraszamy w dniu 11 listopada na zwiedzanie zabytkowej części Cytadeli. Udostępniamy zwiedzającym również majdan , punkt widokowy z lunetami ( przepiękna panorama Doliny Wisły obserwowana z najwyższego punktu na koronie Wielkiego Magazynu). Po wyznaczonym do zwiedzania terenie można będzie poruszać się samemu . Będą oczywiście przewodnicy Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego RAWELIN – wszyscy chętni i spragnieni wiedzy o naszej twierdzy będą mogli skorzystać z ich obecności i wspólnie zwiedzać : bramy , raweliny,bastiony , chodniki : komunikacyjne, minowe i kontrminowe . Jednym z takich podziemnych chodników będzie można przedostać się z majdanu do sali kominkowej Bastionu III.

Jak co roku żołnierze i pracownicy wojska z garnizonu Grudziądz oraz z jednostek zaprzyjaźnionych przygotowują pokaz wyposażenia i umundurowania wojskowego. Nie lada gratką będzie zapewne MS-20 Daglezja. Może uda się nawet pokazać rozstawienie tego mostu!!!

Na zaproszenie Komendanta 13 WOG-u na majdanie rozlokują się grupy rekonstrukcji historycznej ze Złotowa, Chełmna, Torunia i Grudziądza.
Klub Strzelecki COMBAT ze Złotowa wystawia strzelnicę z broni pneumatycznej.
Na scenie polowej z inscenizacją nawiązującą do 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentuje się młodzież z I LO w Grudziądzu w tańcach polskich : polonezie i mazurze. Uczniowie rozdadzą chętnym śpiewniki, a chór TIBI MARIAE zaprosi wszystkich do wspólnego wykonania najbardziej znanych polskich utworów patriotycznych.
Z koncertem wystąpią muzycy Grudziądzkiej Orkiestry Dętej pod wodza kapelmistrza Krzysztofa Borowca.

Będzie biało i czerwono, bo rozdamy 1000 chorągiewek i pomalujemy w barwy narodowe wszystkie chętne buzie.

Dla podkreślenia 100 rocznicy, chcemy zaproponować wszystkim gościom wspólne przygotowanie i wysłanie wiadomości do….. przyszłych pokoleń. Tak , chodzi o kapsułę czasu! Przygotujemy duży list z życzeniami dla Polski, pod którym każdy uczestnik naszego święta będzie mógł się własnoręcznie podpisać. Zapraszamy ponadto, do przyniesienia ze sobą i przekazania nam podpisanych zdjęć osobistych lub portretów całych rodzin, które zostaną umieszczone w naszej kapsule czasu – szczelnie zamkniętym pojemniku odpornym na działania „ziemi wody ognia i powietrza”. Wierzymy , że za wiele, wiele lat, ktoś odnajdzie nasze przesłanie i nasz list do potomnych.
Mamy nadzieje, że tak jak obecnie zachwycamy się i z niezwykłym zainteresowaniem oglądamy album z kolekcją zdjęć p. Zbigniewa Zawadzkiego, przyszłe pokolenia w naszej kapsule czasu znajdą taki sam ładunek emocji, nostalgii, zachwytu i wzruszeń.
Tak przygotowana przesyłka zawierająca list oraz zdjęcia zostanie ukryta na terenie Cytadeli Twierdzy Grudziądz, a miejsce jej zdeponowania znane będzie tylko obecnemu Komendantowi 13 WOG oraz osobom bezpośrednio zabezpieczającym i ukrywającym kapsułę. Osoby te będą honorowo zobowiązane przez Komendanta do zachowania tajemnicy „po wsze czasy”.


Przed bramą główną zlokalizowany będzie „ główny punkt aprowizacyjny” , gdzie będzie można zjeść wojskową grochówkę z wkładką , czy też wypić ogólnowojskową czarną kawę dobrze osłodzoną ; zapewne wielu wiarusów z czasów powszechnego poboru doskonale pamięta ten niepowtarzalny smak i aromat.
W punkcie aprowizacyjnym będzie można nabyć również drobne pamiątki z pobytu , niektóre są „do zdobycia „jedynie na terenie naszej Cytadeli .

Przedsięwzięcie jest organizowane wspólnie przez: Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne RAWELIN , Urząd Miejski oraz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Ze względu na spodziewaną dużą frekwencję prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej , Policji , Żandarmerii i strażników Oddziału Wart Cywilnych . Szczególną ostrożność i dyscyplinę prosimy zachować w chodnikach podziemnych , na skarpach i koronach poszczególnych dzieł fortyfikacyjnych .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA!!!


*dla zmotoryzowanych udostępniamy parking , jak co roku miasto uruchamia specjalną linię autobusową na trasie Plac Stycznia – ul. Czwartaków .