Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"

ul. 6-go Marca 1
86-300 Grudziądz

Tel.: 504 991 262

rawelin.gdz@wp.pl
Odwiedziny na stronie:

000112867

Aktualności

SZCZĘSLIWEGO NOWEGO ROKU!!

2018-01-02

Wszystkim ludziom dobrej woli życzymy sukcesów zawodowych i osobistych, dużo zdrowia i energii do działania , wytrwałości w spełnianiu noworocznych postanowień oraz wszelkiej pomyślności ; w każdym dniu Nowego 2018 Roku!
- z pozdrowieniami Członkowie Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego RAWELIN

OŚWIADCZENIE

2017-11-14

OŚWIADCZENIE
Od wielu lat Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne RAWELIN działa na rzecz krzewienia patriotyzmu, poszanowania Ojczyzny, jej symboli i historii. Czynimy wszystko, aby budować świadome społeczeństwo równych obywateli. Mamy zatem nie tylko prawo, ale i obowiązek jednoznacznie wypowiedzieć się na temat ostatnich wydarzeń w naszym kraju. W tradycji i w "genezie" Rzeczypospolitej zapisane jest umiłowanie wolności, ale też i tolerancji dla ludzi innych kultur i nacji. Z tego słynęliśmy, te wartości nasi przodkowie położyli jako podwaliny pod budowę naszej Ojczyzny. Taką spuściznę i zobowiązanie na przyszłość nam przekazali. Temu testamentowi chcemy być wierni.
Dlatego :

Kategorycznie sprzeciwiamy się propagowaniu idei nacjonalistycznych , ksenofobicznych , rasistowskich , nazistowskich czy też faszystowskich jak
i wszystkich innych dewiacji pseudo-ideowych. Żądamy i oczekujemy od władz , jednoznacznego potępienia wszystkich, którzy dopuszczają się publicznego gloryfikowania tych zbrodniczych ideologii zakazanych przez prawo. Żądamy
ukarania osób nawołujących do nienawiści wobec drugiego człowieka, wobec innych narodów czy też nacji.

Członkowie
Wojskowego Stowarzyszenia
Kulturalno-Edukacyjnego
RAWELIN

P.S.Zapraszamy wszystkich, którzy są z nami od 10 lat , wspierają nas w " naszej misji" a podzielają nasze stanowisko, aby popierając przyłączyli się do naszego oświadczenia.

Specjalna linia autobusowa na Cytadelę11.11.2017

2017-11-09

rozkład jazdy, szczegółowe informacje :
http://grudziadz.pl/uploads/files/CYTADELA%20[%2003-05-2017%20]_2.pdf

Narodowe Święto Niepodległości

2017-11-03


11 listopada 2017 roku od godziny 11.00 do 15.00 na terenie Cytadeli Twierdzy Grudziądz ( ul. Czwartaków 3 ) będziemy świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości .Zapraszamy mieszkańców Grudziądza , gości z kraju i ze świata na festyn militarny. Na majdanie Cytadeli , jednostki wojskowe stacjonujące w naszym mieście oraz z zaprzyjaźnionych garnizonów , wystawią sprzęt wojskowy i uzbrojenie zarówno zabytkowe jak i to najbardziej współczesne. Wojskowi ratownicy medyczni będą prowadzić naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , operatorzy i instruktorzy będą udzielać informacji o prezentowanym wyposażeniu , zapewne pozwolą zasiąść za kierownicą pojazdów , przymierzyć się do karabinu czy pistoletu . Nastawić armatę czy też działko. Dwie ; zaproszone przez Komendanta 13 WOG ; grupy Rekonstrukcji Historycznych - ze Złotowa oraz z Chełmna , w sile kilkudziesięciu żołnierzy , zaprezentują historyczne umundurowanie , uzbrojenie , opowiedzą i zaprezentują dawne koszarowe życie oraz ówczesne regulaminy i zwyczaje wojskowe. Jeśli będą chętni z klas lub organizacji mundurowych , to przeprowadzony zostanie profesjonalny turniej strzelecki z broni pneumatycznej – sgrzelnicę wystawia Klub Strzelecki Combat .Pozostali będą mogli spróbować celności swoich oczu w strzelaniu do tarczy .Na polowej scenie zagra Grudziądzka Orkiestra Dęta oraz wystąpią soliści z Klubu Centrum Szkolenia Logistyki.
Udostępniamy zwiedzającym majdan , punkt widokowy z lunetami ( przepiękna panorama Doliny Wisły obserwowana z najwyższego punktu na koronie Wielkiego Magazynu). Po wyznaczonym do zwiedzania terenie można będzie poruszać się samemu . Będą oczywiście przewodnicy Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego RAWELIN – wszyscy chętni i spragnieni wiedzy o naszej twierdzy będą mogli skorzystać z ich obecności i wspólnie zwiedzać : bramy , raweliny,bastiony , chodniki : komunikacyjne, minowe i kontrminowe . Jednym z takich podziemnych chodników będzie można przedostać z majdanu do sali kominkowej Bastionu III . Następnie wejść na majdan Bastionu III do miejsca , w którym został pochowany jeden z pruskich bohaterów – obrońców twierdzy podczas wojen napoleońskich .
Przed bramą główną zlokalizowany będzie „ główny punkt aprowizacyjny” , gdzie będzie można zjeść wojskową grochówkę z wkładką , czy też wypić ogólnowojskową czarną kawę dobrze osłodzoną / ale bez bromu ;-) / ; zapewne wielu wiarusów z czasów powszechnego poboru doskonale pamięta ten niepowtarzalny smak i aromat.
W punkcie aprowizacyjnym będzie można nabyć również drobne pamiątki z pobytu , niektóre są „do zdobycia „jedynie na terenie naszej Cytadeli .
Dla najmłodszych mamy 1000 biało-czerwonych chorągiewek , które rozdamy naszym małym gościom.
Całe to wielkie przedsięwzięcie jest organizowane wspólnie przez Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne RAWELIN , Urząd Miejski oraz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Urząd Miejski udzielił dotacji w wysokości 8450 zł.
Ze względu na spodziewaną dużą frekwencję prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej , Policji , Żandarmerii i strażników Oddziału Wart Cywilnych . Szczególną ostrożność i dyscyplinę prosimy zachować w chodnikach podziemnych , na skarpach i koronach poszczególnych dzieł fortyfikacyjnych .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CYTADELI ORAZ NA INNE FORTYFIKACJE TWIERDZY GRUDZIĄDZ


dla zmotoryzowanych udostępniamy parking , jak co roku miasto uruchamia specjalną linię autobusową na trasie Plac Stycznia – ul. Czwartaków .

1września 1939 pamiętamy !

2017-09-01

dzisiaj , w 78 rocznicę wybuchu IIw.ś. , przy grobie Obrońców Grudziądza złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.

-/- -/- -/-
1września 1939r.około godz. 5.00
ciężka artyleria niemiecka rozpoczęła ostrzał Grudziądza i stanowisk obronnych na przedpolu miasta .... niemieckie bombowce, które o 4.26 wystartowały z lotniska w Świętomiejscu , zbombardowały lotnisko w Grudziądzu...........
----------------------
"
ODEZWA

Wzywa się wszystkich obywateli miasta Grudziądza i okolicy by zgłaszali się do Ochotniczej Straży Obywatelskiej w celu utrzymania ładu i porządku w mieście w razie potrzeby.
Zgłoszenia przyjmuje się natychmiast
w Ratuszu , pokój 7.

Grudziądz, dnia 2 września 1939 r.

PREZYDENT MIASTA KOMENDANT/OCHOTN.STR.OBYW.

/Raszkowski/ /Matuszewski /
"