Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"

ul. 6-go Marca 1
86-300 Grudziądz

Tel.: 504 991 262

rawelin.gdz@wp.pl
Odwiedziny na stronie:

000115458

Aktualności

Dzień Otwarty Cytadeli

2018-04-19

DZIEŃ OTWARTY CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ

Z okazji Święta Konstytucji zapraszamy wszystkich na tradycyjny piknik militarny organizowany przez: 13Wojskowy Oddział Gospodarczy, Urząd Miejski i Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne RAWELIN. Bramy Cytadeli będą otwarte, dla wszystkich chętnych bez wyjątku, w godzinach od 11.00 do 15.00. Tradycyjnie już na zaproszenie Komendanta 13WOG zaprzyjaźnione jednostki z garnizonów:Grudziądz, Brodnica, Chełmno oraz OWT Grudziądz wystawią niektóre elementy uzbrojenia i wyposażenia, w tym broni zabytkowej . Na majdanie swoje obozy rozbiją dwie grupy rekonstrukcji historycznej w sile ponad 30 osób. Klub Strzelecki KS Combat ze Złotowa rozwinie strzelnicę z broni pneumatycznej, na której przeprowadzony zostanie Turniej strzelecki o Puchar Komendanta 13WOG. Po wyznaczonym do zwiedzania terenie ( brama główna , majdan, Sucha Fosa, bastion III, korona Wielkiego Magazynu, podziemny chodnik komunikacyjny) można się poruszać samemu lub skorzystać z obecności i wiedzy przewodników, którzy będą oprowadzać zainteresowanych. Z dostępnego w tym dniu punktu widokowego zlokalizowanego na koronie Wielkiego Magazynu będzie można rzucić okiem na panoramę Wisły i zajrzeć na drugi brzeg na piękną ziemię kociewską. Około godziny 12.00 rozpocznie się koncert Grudziądzkiej Orkiestry Dętej. Dla najmłodszych przygotowaliśmy 1000 biało-czerwonych chorągiewek. Panie instruktorki z Klubu CSLog będą uczyć jak wykonać prawidłowo patriotyczny kotylion.
Uczestnicy będą mieli okazję wykazać się sprawnością i odwagą na katapulcie.
Będzie można poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem wojskowych ratowników medycznych.
Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem całej imprezy czuwać będą funkcjonariusze: OWC , Żandarmerii wojskowej, Straży miejskiej i Policji.
Dla zmotoryzowanych udostępniony będzie parking wewnętrzny.
Miasto wsparło organizację przedsięwzięcia dotacją w wysokości 8 850 zł.

Zapraszamy serdecznie na majówkę do Grudziądza i na Cytadelę.

SZCZĘSLIWEGO NOWEGO ROKU!!

2018-01-02

Wszystkim ludziom dobrej woli życzymy sukcesów zawodowych i osobistych, dużo zdrowia i energii do działania , wytrwałości w spełnianiu noworocznych postanowień oraz wszelkiej pomyślności ; w każdym dniu Nowego 2018 Roku!
- z pozdrowieniami Członkowie Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno - Edukacyjnego RAWELIN

OŚWIADCZENIE

2017-11-14

OŚWIADCZENIE
Od wielu lat Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne RAWELIN działa na rzecz krzewienia patriotyzmu, poszanowania Ojczyzny, jej symboli i historii. Czynimy wszystko, aby budować świadome społeczeństwo równych obywateli. Mamy zatem nie tylko prawo, ale i obowiązek jednoznacznie wypowiedzieć się na temat ostatnich wydarzeń w naszym kraju. W tradycji i w "genezie" Rzeczypospolitej zapisane jest umiłowanie wolności, ale też i tolerancji dla ludzi innych kultur i nacji. Z tego słynęliśmy, te wartości nasi przodkowie położyli jako podwaliny pod budowę naszej Ojczyzny. Taką spuściznę i zobowiązanie na przyszłość nam przekazali. Temu testamentowi chcemy być wierni.
Dlatego :

Kategorycznie sprzeciwiamy się propagowaniu idei nacjonalistycznych , ksenofobicznych , rasistowskich , nazistowskich czy też faszystowskich jak
i wszystkich innych dewiacji pseudo-ideowych. Żądamy i oczekujemy od władz , jednoznacznego potępienia wszystkich, którzy dopuszczają się publicznego gloryfikowania tych zbrodniczych ideologii zakazanych przez prawo. Żądamy
ukarania osób nawołujących do nienawiści wobec drugiego człowieka, wobec innych narodów czy też nacji.

Członkowie
Wojskowego Stowarzyszenia
Kulturalno-Edukacyjnego
RAWELIN

P.S.Zapraszamy wszystkich, którzy są z nami od 10 lat , wspierają nas w " naszej misji" a podzielają nasze stanowisko, aby popierając przyłączyli się do naszego oświadczenia.

Specjalna linia autobusowa na Cytadelę11.11.2017

2017-11-09

rozkład jazdy, szczegółowe informacje :
http://grudziadz.pl/uploads/files/CYTADELA%20[%2003-05-2017%20]_2.pdf

Narodowe Święto Niepodległości

2017-11-03


11 listopada 2017 roku od godziny 11.00 do 15.00 na terenie Cytadeli Twierdzy Grudziądz ( ul. Czwartaków 3 ) będziemy świętować kolejną rocznicę odzyskania niepodległości .Zapraszamy mieszkańców Grudziądza , gości z kraju i ze świata na festyn militarny. Na majdanie Cytadeli , jednostki wojskowe stacjonujące w naszym mieście oraz z zaprzyjaźnionych garnizonów , wystawią sprzęt wojskowy i uzbrojenie zarówno zabytkowe jak i to najbardziej współczesne. Wojskowi ratownicy medyczni będą prowadzić naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej , operatorzy i instruktorzy będą udzielać informacji o prezentowanym wyposażeniu , zapewne pozwolą zasiąść za kierownicą pojazdów , przymierzyć się do karabinu czy pistoletu . Nastawić armatę czy też działko. Dwie ; zaproszone przez Komendanta 13 WOG ; grupy Rekonstrukcji Historycznych - ze Złotowa oraz z Chełmna , w sile kilkudziesięciu żołnierzy , zaprezentują historyczne umundurowanie , uzbrojenie , opowiedzą i zaprezentują dawne koszarowe życie oraz ówczesne regulaminy i zwyczaje wojskowe. Jeśli będą chętni z klas lub organizacji mundurowych , to przeprowadzony zostanie profesjonalny turniej strzelecki z broni pneumatycznej – sgrzelnicę wystawia Klub Strzelecki Combat .Pozostali będą mogli spróbować celności swoich oczu w strzelaniu do tarczy .Na polowej scenie zagra Grudziądzka Orkiestra Dęta oraz wystąpią soliści z Klubu Centrum Szkolenia Logistyki.
Udostępniamy zwiedzającym majdan , punkt widokowy z lunetami ( przepiękna panorama Doliny Wisły obserwowana z najwyższego punktu na koronie Wielkiego Magazynu). Po wyznaczonym do zwiedzania terenie można będzie poruszać się samemu . Będą oczywiście przewodnicy Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego RAWELIN – wszyscy chętni i spragnieni wiedzy o naszej twierdzy będą mogli skorzystać z ich obecności i wspólnie zwiedzać : bramy , raweliny,bastiony , chodniki : komunikacyjne, minowe i kontrminowe . Jednym z takich podziemnych chodników będzie można przedostać z majdanu do sali kominkowej Bastionu III . Następnie wejść na majdan Bastionu III do miejsca , w którym został pochowany jeden z pruskich bohaterów – obrońców twierdzy podczas wojen napoleońskich .
Przed bramą główną zlokalizowany będzie „ główny punkt aprowizacyjny” , gdzie będzie można zjeść wojskową grochówkę z wkładką , czy też wypić ogólnowojskową czarną kawę dobrze osłodzoną / ale bez bromu ;-) / ; zapewne wielu wiarusów z czasów powszechnego poboru doskonale pamięta ten niepowtarzalny smak i aromat.
W punkcie aprowizacyjnym będzie można nabyć również drobne pamiątki z pobytu , niektóre są „do zdobycia „jedynie na terenie naszej Cytadeli .
Dla najmłodszych mamy 1000 biało-czerwonych chorągiewek , które rozdamy naszym małym gościom.
Całe to wielkie przedsięwzięcie jest organizowane wspólnie przez Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne RAWELIN , Urząd Miejski oraz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Urząd Miejski udzielił dotacji w wysokości 8450 zł.
Ze względu na spodziewaną dużą frekwencję prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej , Policji , Żandarmerii i strażników Oddziału Wart Cywilnych . Szczególną ostrożność i dyscyplinę prosimy zachować w chodnikach podziemnych , na skarpach i koronach poszczególnych dzieł fortyfikacyjnych .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CYTADELI ORAZ NA INNE FORTYFIKACJE TWIERDZY GRUDZIĄDZ


dla zmotoryzowanych udostępniamy parking , jak co roku miasto uruchamia specjalną linię autobusową na trasie Plac Stycznia – ul. Czwartaków .