ZASADY ZWIEDZANIA W SEZONIE 2017

/Można skorzystać z pośrednictwa Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno–Edukacyjnego "RAWELIN" z siedzibą w Grudziądzu, które zajmuje się obsługą ruchu turystycznego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz (www.rawelin-grudziadz.pl)./

Cytadela jest ścisłym terenem wojskowym, a to oznacza, że zgody na wejście udziela Dowódca Jednostki Wojskowej tam stacjonującej. Wszyscy wchodzący i przebywający w obrębie Cytadeli muszą bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów normujących zachowania na obiektach wojskowych oraz stosować się do poleceń i wskazań osób funkcyjnych.

Guided tour - Information for Foreigners

Można skorzystać z pośrednictwa Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno–Edukacyjnego "RAWELIN" z siedzibą w Grudziądzu, które zajmuje się obsługą ruchu turystycznego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz (www.rawelin-grudziadz.pl).

Dane kontaktowe WSK-E "RAWELIN":

 • Adres:
  Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno–Edukacyjne "RAWELIN"
  ul. 6 Marca 1
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: rawelin.gdz@wp.pl
 • Telefon: 504 991 262

W przypadku zlecenia nam organizacji zwiedzania/wycieczki dopełnimy wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zgody (w tym wystąpienie z wnioskiem do Dowódcy JW 4503) oraz zabezpieczeniem logistycznym zwiedzania (w tym zagwarantowanie przewodnika uprawnionego przez Dowódcę JW 4503 do oprowadzania, a także zagwarantowanie objęcia zwiedzających ubezpieczeniem i inne).

W tym celu należy skontaktować się (ze stosownym wyprzedzeniem potrzebnym na dopełnienie formalności) z naszym Stowarzyszeniem na adres : rawelin.gdz@wp.pl podając w zgłoszeniu:

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe organizatora (np. szkoła, instytucja, biuro podroży, osoba prywatna)
 2. Datę i godzinę planowanego zwiedzania
 3. Liczbę uczestników
 4. Imienną listę uczestników podpisaną przez organizatora
  • obcokrajowcy: jeśli uczestnicy nie posiadają polskiego ważnego dokumentu tożsamości, dane osobowe uczestników (scan dokumentu tożsamości) należy przesłać wraz ze zgłoszeniem.Wskazany dokument tożsamości uczestnicy muszą posiadać przy sobie w dniu zwiedzania.
   Uwaga! w przypadku osób nie posiadających ważnego polskiego dokumentu tożsamości czas potrzebny na dopełnienie wymaganych formalności wynosi ok. 4 tyg.
  • obywatele polscy: listę imienną uczestników (imię, nazwisko, nr PESEL) sporządza organizator w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i przekazuje ją w dniu zwiedzania przewodnikowi i w biurze przepustek. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości.
 5. Inne fakultatywne

Informację o uzyskaniu zgody prześlemy na wskazany przez Państwa adres, potwierdzając tym samym przyjęcie do realizacji Państwa zgłoszenia.

ZASADY ZWIEDZANIA Z WSK-E "RAWELIN"

ZABIERZ ZE SOBĄ LATARKĘ!

ZWIEDZANIE WYCIECZKOWE
- dla każdego

Zwiedzanie może się odbywać, zarówno w grupach, jak i indywidualnie, w okresie od 15 marca do 11 listopada , w dogodnym wybranym przez Państwa terminie (w tym dni weekendowe), po potwierdzeniu przez Stowarzyszenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
Wymagane jest zgłoszenie i uzgodnienie ze Stowarzyszeniem.

Trasa obejmuje rejony: Brama Górna, Rawelin I, Sucha Fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

Stowarzyszenie pobiera opłatę, która w całości przeznaczana jest na realizację celów statutowych, w tym zabezpieczenie logistyczne zwiedzania.

Opłaty:
Wynagrodzenie przewodnika dla grupy do 50 osób - 122,00 zł/grupa oraz opłata logistyczna w wysokości pełnej 12,00 zł od osoby dorosłej oraz zniżkowa 6,00 zł/os. - dzieci i młodzież ucząca się, emeryci, renciści, studenci .

Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem podatku VAT.

NOWA TRASA !!!

Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania ponad 4-godzinnego – dodatkowo obejmującego rejon Bramy Dolnej.
Opłaty: wynagrodzenie przewodnika 236,00 PLN, opłata wejściowa j.w.

ZDOBYWCA CYTADELI
- czyli zwiedzanie bez konieczności wcześniejszego ubiegania się o zgodę

Bardzo ważne!! Oferta skierowana tylko do obywateli polskich!!!!

Od 6 maja do 30 października, w każdą sobotę, osoby indywidualne i rodziny zapraszamy na akcję "Zdobywca Cytadeli".

Nie potrzeba wcześniejszego zgłaszania ani rezerwowania terminu. Jest to oferta skierowana do osób indywidualnych, rodzin, kilkuosobowych grup niezorganizowanych.

Należy przybyć w sobotę najpóźniej kilkanaście minut przed godziną 11-tą, z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Po wpisaniu się na listę uczestników i dokonaniu opłaty logistycznej w wysokości pełnej 12,00 zł lub zniżkowej 8,00 zł, punktualnie o godzinie 11.00 przewodnik zabierze Państwa na 2,5-godzinną wycieczkę po Cytadeli. Wynagrodzenie przewodnika pokrywa Stowarzyszenie.

NIE MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ !

Trasa obejmuje rejony: Brama Górna, Rawelin I, Sucha Fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

BARDZO WAŻNE
- na koniec
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny – zniżka 50 % od opłaty wejściowej

Dzieci do lat 5 nie płacą za wejście.

Dzieci i młodzież do lat 14 mogą brać udział w zwiedzaniu tylko pod opieką prawnego opiekuna.

Uczestnicy są zobowiązani do poruszania się po terenie CTG tylko pod opieką przewodnika, wyznaczoną trasą oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń przewodnika, służb dyżurnych i osób funkcyjnych.

Uczestnicy powinni posiadać strój turystyczny - w tym czapkę, cieplejszą odzież wierzchnią bez względu na porę roku i obuwie pozwalające na bezpieczne chodzenie w trudnym terenie - oraz LATARKĘ !!!

Osoby źle znoszące przebywanie w ciasnych, pozbawionych światła, podziemnych pomieszczeniach zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania.

ZAPRASZAMY NA EMOCJONUJĄCĄ WYCIECZKĘ DO CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ NA SZLAKU FORTYFIKACJI DOLNEJ WISŁY !