ZASADY ZWIEDZANIA W SEZONIE 2019

z Wojskowym Stowarzyszeniem Kulturalno–Edukacyjnym "RAWELIN" z siedzibą w Grudziądzu, które zajmuje się obsługą ruchu turystycznego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz

WAŻNE! Cytadela jest ścisłym terenem wojskowym. Wchodzący i przebywający w obrębie Cytadeli muszą bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów normujących zachowania na obiektach wojskowych oraz stosować się do poleceń i wskazań osób funkcyjnych. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem zgody Komendanta na wejście załatwia WSK-E RAWELIN po zgłoszeniu od organizatora wycieczki.

Guided tour - Information for Foreigners

OD CZEGO ZACZĄĆ PRZYGOTOWANIE WYCIECZKI ?

Można skorzystać z pośrednictwa Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno–Edukacyjnego "RAWELIN" z siedzibą w Grudziądzu, które zajmuje się obsługą ruchu turystycznego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz (www.rawelin-grudziadz.pl).

Dane kontaktowe WSK-E "RAWELIN":

 • Adres:
  Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno–Edukacyjne "RAWELIN"
  ul. 6 Marca 1
  86-300 Grudziądz
 • E-mail: rawelin.gdz@wp.pl
 • Telefon: 504 991 262

W przypadku zlecenia nam organizacji zwiedzania/wycieczki dopełnimy wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zgody (w tym wystąpienie z wnioskiem do Komendanta 13WOG) oraz zabezpieczeniem logistycznym zwiedzania (w tym zagwarantowanie przewodnika uprawnionego przez Komendanta do oprowadzania, a także objęcie zwiedzających ubezpieczeniem i inne).

W tym celu należy wysłać do nas zgłoszenie (z wyprzedzeniem potrzebnym na dopełnienie formalności) na adres: rawelin.gdz@wp.pl podając:

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe organizatora (np. szkoła, instytucja, biuro podróży, osoba prywatna) takie jak : nazwa / nazwisko, adres, telefon, NIP
 2. Datę i godzinę planowanego zwiedzania
 3. Planowaną liczbę uczestników
  Uwaga!
  • obcokrajowcy: w przypadku osób nie posiadających ważnego polskiego dokumentu tożsamości czas potrzebny na dopełnienie wymaganych formalności wynosi ok. 4 tyg. Osoby te muszą przesłać wraz ze zgłoszeniem dane ze strony personalizacyjnej paszportu /surname, given names, date and place of birth, validity period, issuing authority, place of issue and passport number, and the dates the passport was issued and will expire/. Poza tym wskazany dokument tożsamości uczestnicy muszą posiadać przy sobie w dniu zwiedzania.
  • obywatele polscy: listę imienną uczestników (imię, nazwisko, nr PESEL) sporządza organizator w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i przekazuje ją w dniu zwiedzania przewodnikowi i w biurze przepustek. Uczestnicy muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości.
   Uwaga! nie przesyłamy list imiennych w zgłoszeniu, w nim podajemy tylko planowaną liczbę uczestników
 4. Inne fakultatywne (np. zamówienie ogniska, posiłku polowego, etc.)

Informację o uzyskaniu zgody prześlemy na wskazany przez Państwa adres, potwierdzając tym samym przyjęcie do realizacji Państwa zgłoszenia.

JAK MOŻNA ZWIEDZAĆ Z WSK-E "RAWELIN" ?

ZABIERZ ZE SOBĄ LATARKĘ!

ZWIEDZANIE WYCIECZKOWE
- dla każdego, po uzyskaniu zgody jw., odpłatne

Zwiedzanie może się odbywać, zarówno w grupach, jak i indywidualnie, w okresie od 15 marca do 11 listopada , w dogodnym wybranym przez Państwa terminie (w tym dni weekendowe), po potwierdzeniu przez Stowarzyszenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
Wymagane jest zgłoszenie i uzgodnienie ze Stowarzyszeniem.

Trasa obejmuje rejony: Brama Górna, Rawelin I, Sucha Fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

Stowarzyszenie pobiera opłatę, która w całości przeznaczana jest na realizację celów statutowych, w tym zabezpieczenie logistyczne zwiedzania.

Opłaty:
Wynagrodzenie przewodnika dla grupy do 50 osób - 160,00 zł/grupa oraz opłata logistyczna w wysokości pełnej 12,00 zł od osoby dorosłej oraz zniżkowa 8,00 zł/os. - dzieci i młodzież ucząca się, emeryci, renciści, studenci .

Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem podatku VAT.

NOWA TRASA !!!

Istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania ponad 4-godzinnego – dodatkowo obejmującego rejon Bramy Dolnej, majdan.
Opłaty: wynagrodzenie przewodnika 300,00 PLN, opłata wejściowa j.w.

ZDOBYWCA CYTADELI
- czyli zwiedzanie bez konieczności wcześniejszego ubiegania się o zgodę, odpłatne

Bardzo ważne!! Oferta skierowana tylko do obywateli polskich!!!!

Od 5 maja do 31 września, w każdą sobotę, osoby indywidualne i rodziny zapraszamy na akcję "Zdobywca Cytadeli".

Nie potrzeba wcześniejszego zgłaszania ani rezerwowania terminu. Jest to oferta skierowana do osób indywidualnych, rodzin, kilkuosobowych grup niezorganizowanych.

Należy przybyć w sobotę najpóźniej kilkanaście minut przed godziną 11-tą, z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Po wpisaniu się na listę uczestników i dokonaniu opłaty logistycznej w wysokości pełnej 12,00 zł lub zniżkowej 8,00 zł, punktualnie o godzinie 11.00 przewodnik zabierze Państwa na 2,5-godzinną wycieczkę po Cytadeli. Wynagrodzenie przewodnika pokrywa Stowarzyszenie.

NIE MOŻNA SIĘ SPÓŹNIĆ !

Trasa obejmuje rejony: Brama Górna, Rawelin I, Sucha Fosa, Bastion III, chodnik komunikacyjny z Bastionu III na majdan.

ZWIEDZANIE Z OKAZJI ŚWIĄT NARODOWYCH
- wstęp dla wszystkich, bez wcześniejszych formalności, wstęp wolny

Dni Otwarte Cytadeli, np. w dniach: 3 maja, 11 listopada – wielkie festyny współorganizowane przez Stowarzyszenie, UM i wojsko – informacje szczegółowe, program etc. każdorazowo podajemy osobnymi komunikatami w mediach, na naszej stronie, na portalach społecznościowych.

WYCIECZKI PO GRUDZIĄDZU
- dla wszystkich, odpłatne

Wymagane wcześniejsze uzgodnienie ze Stowarzyszeniem. Zapewniamy zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Czas zwiedzania ok 2,5 godziny. Trasa do ustalenia. Koszt dla grupy 200,00 zł.

Prosimy zapoznać się z innymi tzw. autorskimi ofertami naszych przewodników na stronie www.rawelin-grudziadz.pl, zakładka: "Trasy autorskie".

WYCIECZKI ŁĄCZONE MIASTO/CYTADELA
- dla wszystkich, Cytadela po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście, odpłatne

Wymagane wcześniejsze uzgodnienie ze Stowarzyszeniem. Koszt uzależniony od czasu, tras, dodatkowych atrakcji. Do uzgodnienia. Standardowo należy przeznaczyć ok. 4,5-5 godzin (z przejazdem na Cytadelę).

BARDZO WAŻNE NA KONIEC I NA POCZĄTEK !!
 1. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny – zniżka 50% od opłaty wejściowej
 2. Dzieci do lat 5 nie płacą za wejście.
 3. Dzieci i młodzież do lat 14 mogą brać udział w zwiedzaniu tylko pod opieką prawnego opiekuna.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do poruszania się po terenie CTG tylko pod opieką przewodnika, wyznaczoną trasą oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń przewodnika, służb dyżurnych i osób funkcyjnych.
 5. Uczestnicy powinni posiadać strój turystyczny - w tym czapkę, cieplejszą odzież wierzchnią bez względu na porę roku i obuwie pozwalające na bezpieczne chodzenie w trudnym terenie - oraz LATARKĘ !!!
 6. Osoby źle znoszące przebywanie w ciasnych, pozbawionych światła, podziemnych pomieszczeniach zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania.

 

ZAPRASZAMY NA EMOCJONUJĄCĄ WYCIECZKĘ DO CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ NA SZLAKU FORTYFIKACJI DOLNEJ WISŁY !